Analiza prawna umowy deweloperskiej

O Kancelarii

Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia specjalizuje się w sprawach z deweloperami.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu nabycia mieszkania lub domu od dewelopera tj. sporządzamy opinie prawne umów deweloperskich, prowadzimy negocjacje z deweloperami dotyczące zmiany niekorzystnych dla kupujących postanowień umowy deweloperskiej, prowadzimy sprawy sądowe przeciwko deweloperom o przeniesienie własności nieruchomości, o zapłatę kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy deweloperskiej.

Więcej o nas na stronie: adwokat-wroclaw.biz.pl

W pisemnej opinii prawnej dotyczącej przedstawionej przez Ciebie umowy deweloperskiej wyjaśnimy Ci:

•  jak wyglądają podstawowe zasady zakupu mieszkania lub domu od dewelopera i dlaczego musisz w pierwszej kolejności podpisać umowę przedwstępną
•  jakie są podstawowe zagrożenia związane z zawarciem umowy deweloperskiej,
•  co to są postanowienia niedozwolone i tzw. klauzule abuzywne,
•  znaczenie poszczególnych postanowień przedstawionego przez Ciebie wzorca umowy deweloperskiej,
•  dlaczego występujące w treści przedstawionej przez Ciebie umowy klauzule mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone (abuzywne) i jakie są tego konsekwencje,
•  na jakie ryzyka prawne i finansowe narażasz się zawierając umowę zaproponowaną przez dewelopera,
•  prawa, które posiadasz jako nabywca mieszkania bądź domu, a o których nie wspomina umowa.

Deweloperzy często podejmują z kupującymi negocjacje dotyczące treści umowy deweloperskiej. Dlatego w przygotowanej przez Kancelarię pisemnej opinii prawnej umowy deweloperskiej wskażemy Ci:

•  które z postanowień zawartych we wzorcu umowy zaproponowanym przez dewelopera są dla Ciebie wyjątkowo niebezpieczne lub niekorzystne,
•  sposób zmiany tych postanowień, które niosą dla Ciebie największe zagrożenie i zaproponuję gotowe postanowienia umowne, dzięki temu będziesz mieć możliwość w bardziej efektywny sposób prowadzić negocjacje z deweloperem i wprowadzić do umowy korzystne dla Ciebie zmiany.

umowa-deweloperska-klisz-i-wspolnicy2

Wyślij umowę do wyceny

Skorzystanie z formularza i przedstawienie umowy do wyceny nie jest równoznaczne ze zleceniem przygotowania opinii.

Umowę zawieramy dopiero kiedy skontaktuje się z Tobą prawnik z Kancelarii i uzgodnimy warunki finansowe. Wysłanie umowy do wyceny nic nie kosztuje.

[contact-form-7 id="24" title="Formularz 1"]